Jenny Lundström

Vice ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala. Ledamot i regionfullmäktige. Ledamot i kommunfullmäktige i Tierps kommun. Ledamot i partistyrelsen.

Landstingsråd 1:e vice ordförande i Landstingsfullmäktige Ersättare i Kollektivtrafiknämnden inom landstinget Arbetar som veterinär och sakkunnig med inriktning djurhälsovård

Jenny Lundström