Jenny Lundström

Regionråd. Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala. Ledamot i Regionstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige i Tierps kommun.

Landstingsråd 1:e vice ordförande i Landstingsfullmäktige Ersättare i Kollektivtrafiknämnden inom landstinget Arbetar som veterinär och sakkunnig med inriktning djurhälsovård

Jenny Lundström