Jenny Lundström

Vice ordförande i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala. Ledamot i regionfullmäktige. Ledamot i kommunfullmäktige i Tierps kommun. Ledamot i partistyrelsen.

Landstingsråd 1:e vice ordförande i Landstingsfullmäktige Ersättare i Kollektivtrafiknämnden inom landstinget Arbetar som veterinär och sakkunnig med inriktning djurhälsovård

Jenny Lundström

Uppdrag

 1. Kollektivtrafiknämnden
  1. Erik Apel
  2. Jenny Lundström
 2. Kommunfullmäktige Tierp
  1. Brita Kajrup
  2. Jenny Lundström
 3. Kommunstyrelsen Tierp
  1. Jenny Lundström
 4. Partistyrelsen
  1. Alice Bah Kuhnke
  2. Brita Wessinger
  3. Emmali Jansson
  4. Jenny Lundström
  5. Karin Thomasson
  6. Linus Lakso
  7. Magnus P Wåhlin
  8. Margareta Fransson
  9. Marléne Tamlin
  10. Max Troendlé
  11. Märta Stenevi
  12. Per Bolund
  13. Rasmus Ling
  14. Torbjörn Nilsson
 5. Regionfullmäktige Uppsala
  1. Annika Forsell
  2. Emin Maskan
  3. Fredrik Leijerstam
  4. Hans Wennberg
  5. Jenny Lundström
  6. Malena Ranch
  7. Mårten Fjällström
 6. Utskottet Samhällsbyggnad
  1. Jenny Lundström