Jenny Lundström

Ledamot i kommunfullmäktige, gruppledare, ersättare i kommunstyrelsen och ordförande i utskottet samhällsbyggnad. Ledamot i regionfullmäktige. Ordförande i Upplandsstiftelsen.

Ledamot i kommunfullmäktige, gruppledare, ersättare i kommunstyrelsen och ordförande i utskottet samhällsbyggnad. Ordförande i Upplandsstiftelsen.

Aktuella frågor för Jenny Lundström

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Jenny Lundström

Utskottet Samhällsbyggnad

Jenny Lundström

Kommunstyrelsen Tierp

Jenny Lundström

Kommunfullmäktige Tierp

Brita Kajrup Jenny Lundström Jenny Lundström Karolina Larsson Oskar Jonsson

Nyckelperson/kansli Tierp

Kommunfullmäktige Tierp

Brita Kajrup Jenny Lundström Jenny Lundström Karolina Larsson Oskar Jonsson