Johan Sundqvist

Ledamot i Härnösands styrelse. Majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet.

Johan Sundqvist