Johan Sundqvist

Vice ordförande i styrelsen, majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet.

Johan Sundqvist