Johan Sundqvist

Ordförande i distriktets styrelse, vice ordförande i MP Härnösands styrelse, majoritetsföreträdare i Kommunstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet.

Johan Sundqvist