Kerstin Klasson

Ledamot Landstingsfullmäktige & Arbetsmarknadspolitiska utskottet

Kerstin Klaesson Ledaomt i lanstingsfullmäktige 6 arbetsmarknadspolitiska utskottet

Kerstin Klasson

Uppdrag

 1. Distriktsstyrelsen Miljöpartiet Jönköpings län
  1. Claes Carlsson
  2. Elisabeth Linderfalk
  3. Kerstin Klasson
  4. Kristopher Pihlgren
  5. Lukas Yassin
  6. Margareta Sylvan
  7. Mihai Banica
  8. Morgan Nilsson
  9. Rikard Salander
  10. Walter Soares
 2. Kommunfullmäktige Habo
  1. Christina Källström
  2. Kerstin Klasson
  3. Margareta Fick
 3. Landstingsfullmäktige Jönköping
  1. Etelka Huber
  2. Jon Heinpalu
  3. Kerstin Klasson
  4. Mihai Banica
  5. Monica Persson
  6. Sibylla Jämting
 4. Revisionen Miljöpartiet Jönköpings län
  1. Kerstin Klasson
 5. Revisorerna Miljöpartiet Jönköping
  1. Andreas Öggesjö
  2. Kerstin Klasson