Knapp Britta Thyr

Kommunalråd, 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen, gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i Härnösands styrelse

Kommunalråd, 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen, gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Härnösands styrelse.

Aktuella frågor för Knapp Britta Thyr

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Härnösand, 8 mars 2022

Stöd Ukrainas kamp!

Härnösand, 26 februari 2022

Grattis till ny styrelse och lista till kommunfullmäktige!

Härnösand, 26 februari 2022

Stöd till Ukraina

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Knapp Britta Thyr

Valberedningen Miljöpartiet Västernorrland

Valberedningen Miljöpartiet Härnösand

Nyckelperson/kansli Miljöpartiet de gröna Härnösand

Christine Sprinzl Eva Goës Helena Elfvendal Karin Frejarö Knapp Britta Thyr Mattias Sjölander