Krister Andersson

Sammankallande MP Vännäs

Fler pappor borde ta ut fler föräldradagar.
Kristers hjärtefrågor

Miljö och klimat.

Jämställdhet och jämlikhet.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Krister Andersson

Uppdrag

 1. Hållbarhetsberedningen Vännäs
  1. Emma Vidmark
  2. Krister Andersson
 2. Kandidater Kommunfullmäktige Vännäs
  1. Cecilia Norberg
  2. Cecilia Palmborg
  3. Emma Lindqvist
  4. Emma Vidmark
  5. Eva Willebrand
  6. Gunilla Maria Jämte
  7. Krister Andersson
  8. Patrik Dufweke
 3. Kommunfullmäktige Vännäs
  1. Eva Willebrand
  2. Krister Andersson
  3. Malin Karlsson
 4. Kommunfullmäktiges valberedning Vännäs
  1. Emma Vidmark
  2. Krister Andersson
 5. Kommunstyrelsen Vännäs
  1. Emma Vidmark
  2. Krister Andersson
 6. Styrelsen Miljöpartiet Vännäs
  1. Cecilia Norberg
  2. Eva Willebrand
  3. Krister Andersson
 7. Vård- och omsorgsnämnd Vännäs
  1. Krister Andersson