Krister Andersson

Sammankallande MP Vännäs

Fler pappor borde ta ut fler föräldradagar.
Kristers hjärtefrågor

Miljö och klimat.

Jämställdhet och jämlikhet.

Demokrati och politik.

Krister Andersson

Uppdrag

 1. Hållbarhetsberedningen Vännäs
  1. Emma Vidmark
  2. Krister Andersson
 2. Kandidater Kommunfullmäktige Vännäs
  1. Emma Lindqvist
  2. Emma Vidmark
  3. Eva Willebrand
  4. Gunilla Maria Jämte
  5. Krister Andersson
  6. Patrik Dufweke
 3. Kommunfullmäktige Vännäs
  1. Eva Willebrand
  2. Krister Andersson
  3. Malin Karlsson
 4. Kommunfullmäktiges valberedning Vännäs
  1. Emma Vidmark
  2. Krister Andersson
 5. Kommunstyrelsen Vännäs
  1. Emma Vidmark
  2. Krister Andersson
 6. Styrelsen Miljöpartiet Vännäs
  1. Eva Willebrand
  2. Krister Andersson
 7. Vård- och omsorgsnämnd Vännäs
  1. Krister Andersson