Mer om Kristoffer Kavallin

Kristoffer Kavallin om politik

Mitt miljöengagemang vaknade till liv tidigt 2000-tal då jag fokuserade mycket på energifrågor och peak-oil.
Jag tycker att vi i MP fokuserar för mycket på klimatfrågan och att andra miljöfrågor hamnar i skymundan. Jag är också kritisk till de lösningsförslag som lägger tyngdpunkt vid tekniska lösningar och "grön tillväxt".
Jag tror att vi bygger ett hållbart samhälle främst genom att ändra vårt sätt att leva, att vi accepterar att vi nu går mot en framtid med mindre tillgång på energi och naturresurser och främst fokuserar på hur vi kan möta sådana svårigheter med värdighet och solidaritet i behåll.
Det decentralistiska synsättet i MP är väldigt viktigt för mig. Jag har mycket svårt för kollektivistiskt tänk och gillar en utgångspunkt i individen som en empatisk och kreativ varelse som vill och kan ta ansvar.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i byn Sjövästa en mil utanför Ljusdal.
Har studerat datavetenskap vid Umeå Universitet och arbetat som programmerare i Umeå, Norge och Ljusdal.
Driver sedan 2015 ett småskaligt lantbruk för att på så vis bidra konkret genom att revitalisera en bit av ekosystemet.
Jag finner inspiration i permakultur och regenerativa lantbruksformer.

CV

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning i Ljusdal.
Civilingenjör Teknisk Datavetenskap vid Umeå Universitet.
Naturbruksgymnasiekompletterande vuxenutbildning på Torsta i Östersund.

Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Ljusdal
    1. Karin Jansson
    2. Kristoffer Kavallin