Lea Petersson

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen och Eksjö energi

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen och Eksjö energi

Aktuella frågor för Lea Petersson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Lea Petersson

Kommunfullmäktige Eksjö

Eva Ekenberg Lea Petersson

Kommunstyrelsen Eksjö

Lea Petersson

Krisledningsnämnden

Lea Petersson

Eksjö Stadshus AB

Lea Petersson

Valberedningen Miljöpartiet Jönköpings län

Nyckelperson/kansli Eksjö

Eva Ekenberg Hasib Zolic Lea Petersson