Eva Ekenberg

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Aktuella frågor för Eva Ekenberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Eksjö, 16 april 2020

Förändra skötseln av våra parker och grönområden

Eksjö, 16 april 2020

Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Eva Ekenberg

Kommunfullmäktige Eksjö

Eva Ekenberg Lea Petersson

Eksjö Energi AB

Eva Ekenberg

Nyckelperson/kansli Eksjö

Eva Ekenberg Hasib Zolic Lea Petersson