Lennart Tonell

universitetslektor, Sthlms univ.

Lennarts hjärtefrågor

Samhällsplanering.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

Lennart Tonell

Mer om Lennart Tonell

Lennart Tonell om politik

Att skapa ett samhälle med god livsstandard vilket innebär bl.a. förverkligandet av klimatsmarta miljöer som är både socialt och ekologiskt hållbara för boende, arbete, trafik, undervisning/lärande, offentlig och kommersiell service, vård och omsorg. Göra stadens invånare delaktiga i planprocessen och samtidigt se till stadens bästa ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv. Värdefulla och helt nödvändiga kultur- och naturmiljöer bör värnas och vårdas och utgör viktiga element inom samhällsplaneringen och i stadslandskapet. 

Personligt

Undervisar och forskar i samhällsplanering och miljövetenskap vid KTH och Stockholms universitet sedan många år. Har politiskt erfarenhet som ledamot av Exploateringsnämnden dels i opposition dels i majoritet. Kom med i politiken eftersom det är viktigt att forskningens resultat och erfarenheter inom samhälls- och miljövetenskap får genomslag i praktisk politik (realpolitiken). Det är viktigt att det finns en ”brygga” mellan akademin och politiken. Där hoppas jag att jag gör en insats. Den senaste boken som jag deltager i är ”Samhällsplaneringens teori och praktik” (Liber förlag).