Linda Pettersson

Ersättare i kommunfullmäktige

Linda Pettersson
Lindas hjärtefrågor

Miljonprogrammet.

På 1960- och 70-talen byggdes cirka en miljon bostäder runt om i Sverige. Många av dem behöver nu bli renoverade. Miljöpartiet vill rusta upp, skapa nya jobb och sprida de många lokala initiativ som redan finns i miljonprogrammet.

Diskriminering.

All diskriminering ska vara olaglig och samhället ska kunna ge stöd för den som utsätts för diskriminering.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Utrikespolitik och global rättvisa.

En grön utrikespolitik betyder en aktiv och självständig utrikespolitik. Sverige ska arbeta för en global utveckling för att bekämpa fattigdom, för demokrati och för mänskliga rättigheter.

Vinster i välfärden.

Verksamheter i välfärden får inte hanteras som vilken marknad som helst. De ska drivas utifrån en passion för uppdraget och en vilja att erbjuda hög kvalitet.

Linda Pettersson

Mer om Linda Pettersson

Linda Pettersson om politik

Jag känner mig egentligen inte som en politiker, men som Gustav Fridolin brukar säga, är man inte nöjd med de politiker som finns så får man bli en själv!

Jag vill jobba för att göra världen, Sverige och Kristianstad till en bättre plats. Enligt mig innebär detta att alla människor har lika värde och ska av samhället erbjudas samma villkor och möjlighet att lyckas i livet. Så är det inte idag.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Åhus, läste ekonomisk linje på gymnasiet och jobbade helt kort i köket på CSK samt i en sportklädesbutik innan jag flyttade till Lund och började plugga på universitetet. Sju år senare, vid det laget bosatt på Möllan i Malmö sedan några år, hade jag en examen i arkeologi. Arbetade i Skåne och Blekinge som visstidsanställd arkeolog under ca 10 år med olika andra tillfälliga jobb däremellan, bl a som lärarvikarie, häktespersonal och Artist Service Manager på SRF. Gav upp arkeologkarriären och satsade för ca 5 år sedan på mångfaldsbranchen. Inledningsvis drev jag ett företag som höll workshops om kulturkrockar, efter det arbetade jag under två år som områdesutvecklare för ABK på Gamlegården i Kristianstad. Nu är jag, sedan nästan två år tillbaka föreståndare och projektledare för den Urbana Hembygdsgården, en mötesplats och ett resurscentrum i kommunal regi belägen på Gamlegården (Mehmet Kaplan har varit på besök hos oss!).

Jag har under hela mitt liv varit föreningsaktiv och dels under min tid i Lund men främst i Malmö arbetade jag ideellt i olika föreningar med just mångfaldsfrågor.

Min fritid spenderar jag med min 6-åriga dotter, gärna i skogarna kring Raslången eller på Näsby Fält, med gospelkörsång samt med renovering av mitt radhus på Näsby.

Mina förtroendeuppdrag genom Mp Kristianstad är en ersättarpost i Regionmuseets styrelse och en styrelseledamotpost i Mp Kristianstads styrelse.