Linda Pettersson

Ersättare i kommunfullmäktige

Linda Pettersson
Lindas hjärtefrågor

Miljonprogrammet.

På 1960- och 70-talen byggdes cirka en miljon bostäder runt om i Sverige. Många av dem behöver nu bli renoverade. Miljöpartiet vill rusta upp, skapa nya jobb och sprida de många lokala initiativ som redan finns i miljonprogrammet.

Diskriminering.

All diskriminering ska vara olaglig och samhället ska kunna ge stöd för den som utsätts för diskriminering.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser där alla kan flytta, men ingen tvingas fly. Verkligheten är idag långt från vår vision. Vi vill ändra på mycket.

Utrikespolitik och global rättvisa.

En grön utrikespolitik betyder en aktiv och självständig utrikespolitik. Sverige ska arbeta för en global utveckling för att bekämpa fattigdom, för demokrati och för mänskliga rättigheter.

Vinster i välfärden.

Verksamheter i välfärden får inte hanteras som vilken marknad som helst. De ska drivas utifrån en passion för uppdraget och en vilja att erbjuda hög kvalitet.

Klimat och Miljö.

Linda Pettersson

Mer om Linda Pettersson

Linda Pettersson om politik

Jag känner mig egentligen inte som en politiker, men som Gustav Fridolin brukar säga, är man inte nöjd med de politiker som finns så får man bli en själv!

Jag vill jobba för att göra världen, Sverige och Kristianstad till en bättre plats. Enligt mig innebär detta att alla människor har lika värde och ska av samhället erbjudas samma villkor och möjlighet att lyckas i livet. Så är det inte idag.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Åhus, har examen i arkeologi. Arbetade i Skåne och Blekinge som visstidsanställd arkeolog i olika projekt under ca 10 år med olika andra tillfälliga jobb däremellan. Gav upp arkeologkarriären och satsade sedan på arbete med integration. Sedan dess har jag arbetat bl a med områdesutveckling för ABK på Gamlegården, projektledare för den Urbana Hembygdsgården, en mötesplats i kommunal regi på Gamlegården och på studieförbundet ABF i ett projekt särskilt riktat till s.k. utsatta bostadsområden. Jag har under hela mitt liv varit föreningsaktiv och under min tid i Lund och Malmö arbetade jag ideellt i olika föreningar med just mångfaldsfrågor.

Min fritid spenderar jag med min 9-åriga dotter, gärna i skogarna kring Raslången eller på Näsby Fält, med gospelkörsång samt med renovering av mitt radhus på Näsby.

Mina förtroendeuppdrag genom Mp Kristianstad är ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i Regionmuseets styrelse.