Linda Pettersson

Ersättare i kommunfullmäktige

Linda Pettersson
Lindas hjärtefrågor

Miljonprogrammet.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande Sverige där alla kan delta på sin egna villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Migration och lika rätt.

Utrikespolitik och global rättvisa.

Vinster i välfärden.

Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Det vi investerar i vår välfärd ska gå till människor som behöver det.

Klimat och Miljö.

Linda Pettersson

Mer om Linda Pettersson

Linda Pettersson om politik

Jag känner mig egentligen inte som en politiker, men som Gustav Fridolin brukar säga, är man inte nöjd med de politiker som finns så får man bli en själv!

Jag vill jobba för att göra världen, Sverige och Kristianstad till en bättre plats. Enligt mig innebär detta att alla människor har lika värde och ska av samhället erbjudas samma villkor och möjlighet att lyckas i livet. Så är det inte idag.

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Åhus, har examen i arkeologi. Arbetade i Skåne och Blekinge som visstidsanställd arkeolog i olika projekt under ca 10 år med olika andra tillfälliga jobb däremellan. Gav upp arkeologkarriären och satsade sedan på arbete med integration. Sedan dess har jag arbetat bl a med områdesutveckling för ABK på Gamlegården, projektledare för den Urbana Hembygdsgården, en mötesplats i kommunal regi på Gamlegården och på studieförbundet ABF i ett projekt särskilt riktat till s.k. utsatta bostadsområden. Jag har under hela mitt liv varit föreningsaktiv och under min tid i Lund och Malmö arbetade jag ideellt i olika föreningar med just mångfaldsfrågor.

Min fritid spenderar jag med min 9-åriga dotter, gärna i skogarna kring Raslången eller på Näsby Fält, med gospelkörsång samt med renovering av mitt radhus på Näsby.

Mina förtroendeuppdrag genom Mp Kristianstad är ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i Regionmuseets styrelse.