Linnéa Joandi

Ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt styrelseledamot i MP Stockholms stad

Linnéas hjärtefrågor

Miljö och klimat.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Flyktingmottagande.

Äldreomsorg.

Alla äldre ska kunna vara aktiva och må bra så länge som möjligt. Vi vill att fler får möjlighet att leva och bo som de önskar, även på äldre dagar, och att det finns en trygg äldrevård i hela Sverige.

”Utbildning är nyckeln för att alla människor ska ha lika möjligheter att lyckas.”

Mer om Linnéa Joandi

Linnéa Joandi om politik

Gällande Miljö och klimat så anser jag att man bl.a. bör:

 1. Lagstifta om hormon- och läkemedelsrening av "avfallsvatten" (WC samt BDT).
   
 2. Stötta omställningen från konventinella jordbruk till KRAV-märkta jordbruk.
   
 3. Införa statliga subventioner av kollektivtrafik för de mindre gynnade inkomstgrupperna genom höjda trängselavgifter/skatter.
   
 4. Driva förslag om att fiskare, precis som bönder, ska få ersättning för att lägga sin verksamhet i träda under en överenskommen tid så att ekosystemen ska ha möjlighet att återhämta sig.
   
 5. Begränsa flygtrafik över ekologiskt känsliga områden.
   
 6. Arbeta, rent politiskt, inom ramen för de 17 globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och de planetära gränsvärdena.
   
 7. Driva igenom MPs klimat- och miljöpolitik i övrigt.
  Se bl.a. rubrikerna "Miljö", "klimat" respektive "hav, vatten och fiske" på följande sida för detaljer.

 

Gällande utbildning och Lärande för Hållbar Utveckling (LHU) så anser jag att man bl.a. bör:

 1. Införa LHU som examensmål på svenska lärar- och rektorsutbildningar.
   
 2. Arrangera betald och schemalagd LHU-fortbildning för redan yrkesverksamma lärare.
   
 3. Ge Skolverket i uppdrag att granska huruvida skolorna uppnår de redan uppsatta målen för LHU.
   
 4. Inkludera ”hållbar utveckling” i kunskapskraven för redan befintliga gymnasiekurser som ej än berörs av det.
  Detta i första hand för de program som helt och hållet idag saknar kopplingen till LHU.
   
 5. Införa Hållbar utveckling (som inkluderar ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter) som ett obligatoriskt ämne på grundskolor, samt att införa det som ett gymnasiegemensamt ämne. Detta utan att ta bort LHU från de ämnen/kurser som idag berörs av området.
   
 6. Se till så att gymnasiekurser som berör hållbar utveckling blir meriterande m.m.

 

Gällande skolpolitik i övrigt så anser jag att man bl.a. bör:

 1. Införa obligatorisk Aktivitet & Hälsa på schemat för att gynna folkhälsan.
  Detta från förskolenivå tom tredje ring på gymnasiet.
   
 2. Införa en lägsta intagningsgräns på lärar- och rektorsutbildningar.
   
 3. Höja kraven på lärarnas ämnes-, didaktiska och pedagogiska kunskaper.
   
 4. Basera stora delar av lärarutbildningen på empirisk forskning, och ej endast på socialkonstruktivistisk forskning.
   
 5. Ge en grundläggande skolpeng till alla, samt ge en extra skolpeng efter behov.
   
 6. Införa ett valfritt utbytesprogram för lärare över socioekonomiska gränser. Detta med avsikt att överbrygga fördomar och skapa ökad förståelse mellan olika samhällsklasser. 
   
 7. Öka den formativa bedömningens betydelse i förhållande till lärares summativa arbete.
   
 8. Implementera en interkulturell studiestödsmodell liknande IDA-projektet i Västerås stad.
   
 9. Subventionera kompetensutveckling och vidarefortbildningskurser för lärare.
   

Välkomna att ta kontakt med mig för vidareutveckling av de olika punkterna ovan!

Please feel free to contact me for futher elaboration on any of the above mentioned questions!

Personligt

Jag är lärare (gymnasieelever och ensamkommande), biolog och utexaminerad hållbarhetsvetare från Stockholm Resilience Centre som vill förankra politiken i forskning och beprövad erfarenhet.

CV

Akademiska meriter:

- Kandidatexamen i biologi
- Kandidatexamen i engelska
- Lärarexamen för högstadiet, gymnasiet samt VUX.
- Masterexmen i Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling.
- Forskat inom zooneuroendokrinologi.
 

Politisk aktivitet (2014):

- Styrelseledamot samt kontaktperson, Gröna Studenter Stockholmsregionen
- Kongressombud, Stockholmsregionen
- Riksråd, Gröna Studenter
- Talare, Energinätverket;
   Tema, tillfälle 1: Klimat - Grundläggande klimatteori.
   Tema, tillfälle 2: Klimat & Miljö - Utmaningar och åtgärder
- Talare, Utbildningsnätverket.
   Tema, tillfälle 1: Lärande för Hållbar Utveckling
   Tema, tillfälle 2: Lärande för Hållbar Utveckling
- Kandidat till kommunfullmäktige
- Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Stockholms stad)
- Styrelseledamot i MP Stockholms stad (sedan 2016).

Förtroendeuppdrag:

- Delvis ansvarig för en lärarfortbildning som KTH och Stockholms universitet arrangerade, tema: klimat & hållbar utveckling (2013)
- Referenslärare på Skansen (fr.o.m. 2013)
- Klimatledare för The Climate Reality Project (fr.o.m. 2013)
- Deltog som en av UNESCOs referenslärare i utformningen för ett svenskt LHU ramverk (Lärande för Hållbar Utveckling) (2014).

 

Jobb

Undervisar grön biologi för en del av Stockholms universitet och KTH    (Vetenskapes Hus).
- Visstidsanställd som handledare av engelsk lingvistik på Stockholms    universitet.
- Under våren 2014 jobbade jag även som naturkunskaps- och     kemilärare på en gymnasieskola i Stockholm.
- Gymnasielärar sedan höstterminen 2016.

Uppdrag

 1. Kandidater kommunfullmäktige Stockholms stad
  1. Ahmet Music
  2. Anders Lindell
  3. Andrea Irving
  4. Anna Kers Hagberg
  5. Anna-Klara Müntzing
  6. Anton Lindkvist
  7. Cecilia Obermüller
  8. Dan Guillou
  9. Daniel Gustafsson
  10. Daniel Helldén
  11. Elin Hylander
  12. Elin Olsson
  13. Elisabet Wallgren
  14. Erica Wright
  15. Ewa Larsson
  16. Felix König
  17. Fotios Stathis
  18. Gunilla Almén
  19. Hampus Rubaszkin
  20. Haval Murad
  21. Hengameh Ehsani
  22. Ingegerd Akselsson Le Douaron
  23. Jakob Dencker
  24. Jessica Jormtun
  25. Joakim Söder
  26. Johan Faxér
  27. Johan Orrenius
  28. Karl Persson
  29. Katarina Luhr
  30. Lena Falk
  31. Lennart Tonell
  32. Linnéa Joandi
  33. Lorentz Tovatt
  34. Ludvig Hubendick
  35. Magda Rasmusson
  36. Magnus Runsten
  37. Mansur Jama
  38. Maria Antonsson
  39. Mariana Moreira Duarte
  40. Marja Sandin-Wester
  41. Martin Hansson
  42. Martin Sahlin
  43. Michael Svensson
  44. Micke Seid
  45. Minna Liewendahl
  46. Nicklas Börjesson
  47. Nila Vikhe Patil
  48. Ninozka Toro
  49. Petra Schagerholm
  50. Ragnar von Malmborg
  51. Rahmat Ali
  52. Richard Åkesson
  53. Staffan Gustavsson
  54. Stephan Gullberg
  55. Sus Andersson
  56. Svante Thorell
  57. Tamim Alameddine
  58. Tiemon Okojevoh
  59. Tomas Beer
  60. Torbjörn Johansson
  61. Tove Tor Persson
  62. Ulf Dernevik
  63. Veronica Eriksson
  64. Vivianne Gunnarsson
  65. Yvonne Andersson
  66. Åsa Lindhagen
 2. Kandidater Riksdag Stockholms stad
  1. Ahmet Music
  2. Anders Trojenborg
  3. Elin Hylander
  4. Erica Wright
  5. Ewa Larsson
  6. Felix König
  7. Hanna Lidström
  8. Ingegerd Akselsson Le Douaron
  9. Jakob Dencker
  10. Johan Faxér
  11. Karl Persson
  12. Linnéa Joandi
  13. Lorentz Tovatt
  14. Magnus Runsten
  15. Maria Antonsson
  16. Maria Bergström
  17. Maria Ferm
  18. Marie-Helena Fjällås
  19. Mats Berglund
  20. Mats Lindqvist
  21. Micke Seid
  22. Nicklas Börjesson
  23. Nila Vikhe Patil
  24. Per Bolund
  25. Per Olsson Fridh
  26. Pernilla Stålhammar
  27. Petra Schagerholm
  28. Richard Åkesson
  29. Sandra Ivanovic Rubin
  30. Sus Andersson
  31. Sverre Dahlstedt Eriksson
  32. Tomas Beer
  33. Ulf Dernevik
  34. Veronica Eriksson
  35. Vivianne Gunnarsson
  36. Zayera Khan
  37. Åsa Lindhagen
 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  1. Hampus Rubaszkin
  2. Hanna Begler
  3. Katarina Luhr
  4. Linnéa Joandi