Mer om Lisbeth Mankler

Lisbeth Mankler om politik

Mitt namn är Lisbeth Mankler och sedan snart fyrtio år bor jag med min make sen fyrtiofem år på en av de vackraste platser man kan tänka sig, nämligen i Bjursås utanför Falun. Min vision är att alla människor i framtiden ska få uppleva miljöer lika fantastiska som den jag har förmånen att bo i. 

Sedan våra barnbarn föddes har min oro för deras framtida väl vuxit. Om jag på något sätt kan medverka till en bättre värld för dem och alla andra barn att växa upp i vill jag i alla fall försöka. Barn är kloka och min övertygelse är att vi med hjälp av deras engagemang och våra erfarenheter kan vända det växande miljöhotet och se framtiden an med tillförsikt. 

Jag har hela mitt vuxna liv arbetat som lärare och det har lärt mig att barnen är en resurs som rymmer både klokskap och tillförsikt. De behöver bara lika kloka ledare.
De senaste tio åren har jag arbetat med både barn och vuxna invandrare med att hjälpa dem på deras väg mot att lära sig svenska. Detta har breddat mitt perspektiv både på världen och på mitt eget liv. 

Vi har så vitt jag vet bara ett enda jordklot och vi måste hjälpas åt att rädda det för framtiden. Med politikens hjälp måste vi lyfta här- och nu-frågorna till ett större och globalare perspektiv för våra barns skull.

Det här är tankar från en sommarveranda omgiven av frisk grönska och med utsikt över en glittrande liten tjärn och det är ingen illusion utan min verklighet som borde vara allas rättighet.