Lo Göthberg Larsson

Ordförande MP Mark Ordförande MP Sjuhärad Ledamot Kommunstyrelsen Gruppledare

Lo Göthberg Larsson

Uppdrag

 1. Kommunfullmäktige Mark
  1. Lars-Olof Sandberg
  2. Lo Göthberg Larsson
 2. Kommunfullmäktiges valberedning Mark
  1. Lars-Olof Sandberg
  2. Lo Göthberg Larsson
 3. Ledningsgruppen Miljöpartiet Sjuhärad
  1. Lo Göthberg Larsson
 4. Regionfullmäktige Västra Götaland
  1. Anna Hansson
  2. Elias Ytterbrink
  3. Esther O'Hara
  4. Eva Ternegren
  5. Göran Larsson
  6. Hans-Joachim Isenheim
  7. Helen Persgren
  8. Jonas Blomster
  9. Kader Hamakarim
  10. Karin Olofsson
  11. Kia Nordqvist
  12. Lo Göthberg Larsson
  13. Lucas Henriksson
  14. Madeleine Jonsson
  15. Marianne Bonnevier
  16. Nicklas Attefjord
  17. Peter Sögaard
  18. Petra Elf
  19. Tina Ehn
  20. Tony Johansson
  21. Ulrika Frick
  22. Yusuf Tohow
 5. Styrelse MP Västra Götaland
  1. Anna Bozena Sibinska
  2. Emma Nohrén
  3. Göran Larsson
  4. Jonas Blomster
  5. Kia Nordqvist
  6. Lo Göthberg Larsson
  7. Marianne Bonnevier
  8. Mattias Hammenfors
  9. Mikael Malm
  10. Nicklas Attefjord
  11. Petra Elf
  12. Tom Andersson
  13. Ulrika Frick
  14. Yngve Johansson
 6. Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun
  1. Elisabeth Olszon
  2. Gustav Cruce
  3. Lo Göthberg Larsson
 7. Webbadmins
  1. Lo Göthberg Larsson