Lo Göthberg Larsson

Ordförande MP Mark, Ordförande MP Sjuhärad, Ledamot Kommunfullmäktige i Marks kommun, Gruppledare i Mark, Ledamot Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet (VG)

Lo Göthberg Larsson

Uppdrag

 1. Kommunfullmäktige Mark
  1. Lars-Olof Sandberg
  2. Lo Göthberg Larsson
 2. Kommunfullmäktiges valberedning Mark
  1. Lars-Olof Sandberg
  2. Lo Göthberg Larsson
 3. Regionfullmäktige Västra Götaland
  1. Anna Hansson
  2. Azar Hedemalm
  3. Elias Ytterbrink
  4. Esther O'Hara
  5. Eva Ternegren
  6. Gunnel Adler
  7. Göran Larsson
  8. Hans-Joachim Isenheim
  9. Helen Persgren
  10. Ingemar Basth
  11. Jonas Blomster
  12. Kader Hamakarim
  13. Karin Olofsson
  14. Lo Göthberg Larsson
  15. Madeleine Jonsson
  16. Marianne Bonnevier
  17. Peter Sögaard
  18. Petra Elf
  19. Tina Ehn
  20. Ulrika Frick
  21. Yusuf Tohow
 4. Styrelse MP Västra Götaland
  1. Amanda Andersson
  2. Emma Nohrén
  3. Göran Larsson
  4. Jonas Blomster
  5. Lo Göthberg Larsson
  6. Magnus Gunnarsson
  7. Martin Nilsson
  8. Mattias Hammenfors
  9. Mikael Malm
  10. Nicklas Attefjord
  11. Rose-Marie Grune
  12. Thony Andreasson Aderum
  13. Ulrika Frick
  14. Yngve Johansson
 5. Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun
  1. Elisabeth Olszon
  2. Gustav Cruce
  3. Lo Göthberg Larsson
 6. Styrgrupp Miljöpartiet Sjuhärad
  1. Lo Göthberg Larsson
 7. Webbadmins
  1. Lo Göthberg Larsson