Lo Göthberg Larsson

Styrelseledamot MP Mark, Ordförande MP Sjuhärad, Ledamot Kommunfullmäktige i Marks kommun, Gruppledare i Mark, Ledamot Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet (VG)

Styrelseledamot MP Mark, Ordförande MP Sjuhärad, Ledamot Kommunfullmäktige i Marks kommun, Gruppledare i Mark, Ledamot Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet (VG)

Aktuella frågor för Lo Göthberg Larsson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Mark, 21 mars 2022

Aktuellt i Mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Lo Göthberg Larsson

Kommunfullmäktige Mark

Lars-Olof Sandberg Lo Göthberg Larsson

Kommunfullmäktiges valberedning Mark

Lars-Olof Sandberg Lo Göthberg Larsson

Styrgrupp Miljöpartiet Sjuhärad

Lo Göthberg Larsson

Webbadmins

Lo Göthberg Larsson

Nyckelperson/kansli Mark

Lo Göthberg Larsson Matilda Häger

Nyckelperson/kansli Sjuhärad Västra Götaland

Styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Marks kommun

Lars-Olof Sandberg Lo Göthberg Larsson