Martin Bagge

Ordförande för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Ersättare i kommunfullmäktige 2014-2018.

Fotograf: Sion Fullana
Martins hjärtefrågor

Internet och integritet.

Istället för att skapa ett övervakningssamhälle behöver vi stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Oavsett var, när eller hur vi kommunicerar.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i vårt land.

Jämställdhet och jämlikhet.