Martin Odalgård

Ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, webbansvarig MP-Vänersborg.

Martin Odalgård

Mer om Martin Odalgård

Martin Odalgård om politik

Om vi vill lämna över en värld till våra barn som det går att leva I, så måste vi anpassa vår konsumtion och vår livsstil till de gränser som vår jord satt upp. Vi kan inte leva som om det fanns ett jordklot till att plocka fram när det första är förbrukat. Global overshoot Day, den dag på året då vi förbrukat den globala årskvoten, inföll i mitten på åttiotalet i slutet av december -idag har vi gjort slut på årsransonen redan i mitten av augusti. Vi måste ställa om till ett resurseffektivt samhälle i alla avseenden. Inom kommunens verksamhetsområden finns åtskilligt att göra för att minska vår miljöpåverkan och förbättra förutsättningarna för en rik natur.

Ett socialt hållbart samhälle kan bara byggas om vi minskar klyftorna i samhället. I Sverige och stora delar av världen ökar de sociala-, kulturella- och ekonomiska klyftorna, vilket leder till social oro och ökade problem på alla områden. En likvärdig och bra skola är en av grundförutsättningarna för ett hållbart samhälle. I Vänersborg vill jag verka för att mer resurser tillförs barn- och undomsverksamhet samt skola.