Mats Rappe

Daniel Roos
Mats hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Deltagande demokrati.

Uppdrag

  1. Socialnämnden
    1. Mats Rappe