Levande kultur 
i hela landet

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Miljöpartiet vill

  • att människor i alla åldrar ska kunna ta del av konst, kultur och litteratur i hela landet
  • stärka den ekonomiska och sociala tryggheten för konstnärer och kulturskapare
  • ge estetiska ämnen större plats i skolan
  • stärka journalistiken i hela landet
  • värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar.
  • satsa på en bred återhämtningsplan för kulturlivet i hela landet, som omfattar både offentliga, fria, professionella och ideella aktörer.
  • stärka kulturskolan och inrätta en kulturskolelag.
  • satsa på barns kultur i skolan, med utbildad personal på alla skolbibliotek och estetiska ämnen i alla gymnasieprogram.
  • förbättra kulturskaparnas ekonomiska och sociala villkor och modernisera upphovsrätten så att kulturskaparnas rättigheter värnas.
  • stärka biblioteken i deras viktiga arbete för läsning och demokrati.

Ett starkt och fritt kulturliv

Läs vårt valförslag

Nyheter på Kultur

Nytt upprop: MP vill skydda det fria ordet.

Detta fick vi igenom i regering

MP: Ge utökat krisstöd till kulturen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter