Uppdrag

 1. Jönköping Energi AB
  1. Mats Weidman
 2. Kandidater kommunfullmäktige Jönköping
  1. Agneta Fransson
  2. Agneta Svennebring
  3. Alissar Rajha
  4. Andreas Öggesjö
  5. Bob Lind
  6. Christopher Stock
  7. Claes Carlsson
  8. Emma Hult
  9. John Hultberg
  10. John Erik Ottosson
  11. Jon Heinpalu
  12. Julia Lindahl
  13. Kerstin Lindberg
  14. Margareta Sylvan
  15. Mats Rappe
  16. Mats Weidman
  17. Per-Åke Göransson
  18. Rickard Almers
  19. Robin Hansson
  20. Ulla Hultberg
 3. Kommunfullmäktige Jönköping
  1. Agneta Fransson
  2. Alissar Rajha
  3. Margareta Sylvan
  4. Mats Weidman
 4. Kommunstyrelsen Jönköping
  1. Margareta Sylvan
  2. Mats Weidman
 5. KS Upphandlingsutskott
  1. Margareta Sylvan
  2. Mats Weidman
 6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  1. Emma Emanuelsson
  2. Mats Weidman
 7. Styrelse Miljöpartiet Jönköping
  1. Christopher Stock
  2. Emma Emanuelsson
  3. Håkan Andersson
  4. Mats Weidman