Mats Weidman

Språkrör för Miljöpartiet i Jönköping

Språkrör MP Jönköping, Ledamot i Kommunfullmäktige, Ordförande för Upphandlingsutskottet, Ordförande för Jönköpings Energi, Vice ordförande i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Ersättare i Kommunstyrelsen

Aktuella frågor för Mats Weidman

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Mats Weidman

Jönköping Energi AB

Mats Weidman

KS Upphandlingsutskott

Nyckelperson/kansli Jönköping

Kommunstyrelsen Jönköping

Miljö- Och Hälsoskyddsnämnden Jönköping

Mats Weidman