Michael Öberg

Michaels hjärtefrågor

Jobb.

Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

Landsbygdens gröna näringar.

Michael Öberg

Mer om Michael Öberg

Personligt

Ålder: 45 år
Bor: I Älmhult (hyresrätt)
Utbildning: Personalvetare och fil magister i arbetslivspedagogik
Jobb: IKEA AB i Älmhult, samt 20 procent som gruppledare för Miljöpartiets landstingsgrupp
Politik: Miljöpartist sedan 1996. Ledamot i landstingsfullmäktige, samt landstingsstyrelsen. Ledamot i kommunfullmäktige i Älmhults kommun samt personalutskottet. Uppdrag i styrelsen för Miljöresurs Linné och VoB Kronoberg.

JOBBEN: Jag vill driva en ansvarsfull och hållbar näringslivspolitik i länet. De små företagen är viktiga i omställningen till ett mer klimatvänligt samhälle.

MATEN OCH LANDSBYGDEN: Ett klimatsmart län med bra service i tätort och på landsbygden. Därför är det viktigt att satsa på skolan och gröna företag. Jag vill att maten till region och kommuner köps in från närekologiska gårdar.  

JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD: Hälso- och sjukvården ska inte bara bota, den ska också förhindra att sjukdomar uppstår i onödan. Det finns stora hälsoklyftor i Kronobergs län. Jag vill satsa på förebyggande arbete med livstil och ta krafttag mot psykisk ohälsa. Unga med psykisk ohälsa ska snabbt och enkelt kunna få hjälp. Därför krävs en förbättrad första linjens vård och kortare väntetid till barn- och ungdomspsykiatrin.