Monika Aune

Gruppledare och politisk sekreterare, Region Örebro län

Johan Sjöström
Monika Aune, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län.

Monika Aune

Aktuella frågor för Monika Aune

Mer om Monika Aune

Monika Aune om politik

Efter att min son blev vuxen fick jag en överväldigande känsla av att något i mitt liv fattades. Ett svar på den eviga frågan om meningen med livet. Jag funderade inte så länge – för när jag såg mig omkring stod det klart att klimatförändringarna håller på att förändra planetens betingelser. Växter, insekter och djurs livsmiljöer hotas. Vi, i västvärlden, tömmer jordens tillgångar på bekostnad av fattigare länder. Så svaret på frågan blev enkel – ta ansvar och börja arbeta politiskt.

Jag gick med i Miljöpartiet 2010. Har hunnit med att jobba lokalpolitiskt i min kommun både i majoritet och i opposition. En del kan tycka att det är tradigt med kommunpolitik och att inget händer. För mig är kommunalpolitik - skolan, avloppen, äldreomsorgen med mera ett fantastiskt bevis på att vi har demokrati. Och en väl fungerande demokrati tar tid innan beslut kan fattas.

Nu får jag chansen att driva grön politik på regionnivå. Här handlar det om att bevaka att den viktiga och gigantiska sjukvårdsorganisationen drivs på ett hållbart sätt. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. MP vill också bidra till att utsläppen minskar exempelvis genom att kollektivtrafiken byggs ut och blir prisvärd. Det är oerhört spännande och Miljöpartiet har levererat mycket grön politik genom åren.

Så just nu är omsorgen om mina kommande barnbarns och resten av den framtida generationens väl och ve,  som är min mening med livet. Känns rätt okej, faktiskt!