Naiara Pereira Cunha

Kandidat till EU-parlamentet, ledamot i Kommunfullmäktige, Ordförande i Telge Återvinning

Naiaras hjärtefrågor

Integration.

Migration och allas lika rätt.

Återbruk och återvinning.

Naiara Pereira Cunha

Mer om Naiara Pereira Cunha

Naiara Pereira Cunha om politik

Jag kandiderar till EU-parlamentet med särskilt fokus på miljö, mänskliga rättigheter, stärkt demokrati och att skydda människors sociala rättigheter.

Jag kom från Brasilien till Sverige för 7 år sedan. Jag har alltid velat engagera mig i politiken, men med det politiska systemet i Brasilien med mycket korruption och maktspel, valde jag att engagera mig på andra sätt. Sedan ungdomen har jag varit  aktiv i olika föreningar, där jag jobbat med att hjälpa människor som inte gick i skola med läsning och skrivande, utvecklat ett mikrokreditprojekt i fattiga områden och stöttat ungdomar som ville starta olika projekt för att skapa förändring i landet.

Jag är utbildad jurist med fokus på mänskliga rättigheter och särskilt stort intresse för flyktingars rättigheter. Migration och mänskliga rättigheter är något som ligger mig varmt om hjärtat. I Sverige har jag studerat EU-rätt och jobbat med rättsligt rådgivning till EU-migranter. Då började jag förstå vissa brister i EU-samarbetet. Jag har haft möjligheten att träffa EU-kommissionen för att diskuterar EU-migranters rättigheter, men jag vill göra mer och påverka utveckling i rätt riktning.

Jag vill se ett EU som går mot hållbar utveckling och där ekonomisk tillväx inte sker på bekostnad av varken miljö och klimat eller människors rättigheter. De frågor som jag främst kommer driva om jag kommer in är:

• Utveckla fri rörlighet och sociala rättigheter så att migranter inte befinner sig i ett ingenmansland när det gäller rättigheter.
• Skapa lagliga vägar in i EU för dem som tvingas fly från sina hemländer.
• Stärka ekonomin med stor satsning på ny miljöteknik som kan minska utsläppen.
• Flytta ansvar från konsument till producent och se till att alla tjänster och varor betalar för sin miljöpåverkan.
• Ställa om till 100% förnybara energi.
• Försvara demokratiska principer och tydliggöra att i EU finns det inte plats för rasism.