Naiara Pereira Cunha

ledamot i Kommunfullmäktige, Ordförande Miljöpartiet Södertälje, Ordförande i Telge Återvinning

Naiaras hjärtefrågor

Integration.

Migration och allas lika rätt.

Återbruk och återvinning.

Naiara Pereira Cunha

Mer om Naiara Pereira Cunha

Naiara Pereira Cunha om politik

Jag fick redan som ung en djup förståelse för hur integrerade människor är med naturen och beroende av denna. Jag försöker leva som jag lär- åker gärna kollektivt, är vegetarian, handlar miljömedvetet osv- eftersom jag tror att allt vi gör för att minska miljöpåverkan räknas.

I min akademiska bakgrund har jag en juristexamen och senare har jag läst olika kurser som statsvetenskap, offentlig rätt, samt EU-rätten på magisternivå.

Jag arbetar och har arbetat bl.a. som advokat och jurist samt med samhällsfrågor inom olika frivilligorganisationer med inriktning på ungdomsfrågor, hållbarhet och mikrokrediter.

Frågor som engagerar mig mest är:
Minska klyftorna mellan olika grupper i Södertälje
Öka miljömedvetenhet i kommunen, minska konsumtion, avfall och öka återvinning