Naiara Pereira Cunha

Ledamot i Kommunfullmäktige, Ordförande i Telge Återvinning

Naiaras hjärtefrågor

Integration.

Migration och allas lika rätt.

Återbruk och återvinning.

Naiara Pereira Cunha

Mer om Naiara Pereira Cunha

Naiara Pereira Cunha om politik

Jag kom från Brasilien till Sverige för 7 och half år sedan. Jag har alltid velat engagera mig i politiken, men med det politiska systemet i Brasilien med mycket korruption och maktspel, valde jag att engagera mig på andra sätt. Sedan ungdomen har jag varit  aktiv i olika föreningar, där jag jobbat med att hjälpa människor som inte gick i skola med läsning och skrivande, utvecklat ett mikrokreditprojekt i fattiga områden och stöttat ungdomar som ville starta olika projekt för att skapa förändring i landet.

Jag är utbildad jurist med fokus på mänskliga rättigheter och särskilt stort intresse för flyktingars rättigheter. Migration och mänskliga rättigheter är något som ligger mig varmt om hjärtat. I Sverige har jag studerat EU-rätt och jobbat med rättsligt rådgivning till EU-migranter, men idag jobbar jag med immaterialrätt.

Jag vill leva i en frisk och giftfri värld. Jag vill bidra till en mer jämlik och harmonisk värld, där människor inte separeras i olika grupper och varje individ har de förutsättningarna för att utveckla sina kapaciteter och förmågor.

Frågor som jag särskilt vill jobba med:
• Minska klyftorna mellan olika grupper i Södertälje.
• Öka miljömedvetenhet i kommunen, minska konsumtion, avfall och öka återvinning.