Mats Pertoft

Ordförande i Miljöpartiet de gröna Södertälje, ersättare i Kommunfullmäktige, vice ordförande i Tekniska nämnden, ledamot i Hölö/Mörkö kommundelsnämnd, ersättare i Telge Nät

Ordförande i Miljöpartiet de gröna Södertälje, ersättare i Kommunfullmäktige, vice ordförande i Tekniska nämnden, ledamot i Hölö/Mörkö kommundelsnämnd, ersättare i Telge Nät

Aktuella frågor för Mats Pertoft

Vi måste forska på alternativen

Skatteutskott tar upp välfärdsbolagen

Miljöpartiet vill inte avskaffa reseavdraget

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Mats Pertoft

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.