Mer om Niklas Gladh

Niklas Gladh om politik

Ordförande tekniska nämnden

 

Jag vill arbeta för ett klimatsmart och hållbart Botkyrka. Ett solidariskt Botkyrka där vi bryr oss om varandra och där vi tillsammans skapar en framtid för dagens och morgondagens Botkyrkabor!

  • Bygg säkra skolvägar genom att prioritera trottoarer och cyklister, bilfria zoner och vandrande skolbussar
  • Storsatsa på cykel med cykelgarage nära kollektivtra k och bättre cykelvägar
  • Förtäta Botkyrka varsamt med tillgång till god kommunal service och kollektivtrafik
  • Satsa på grönt byggande - bygg i trä, med solceller och gröna tak
  • Överdäcka Flaggplan för att binda ihop Tullinge och ge plats för bostäder och grönytor
  • Skydda tätortsnära naturområden
  • Skydda vattentäkterna så att kommunen klarar dricksvattenförsörjningen och öka satsningen på att rena vårt dagvatten genom er dagvattenparker
  • Mer resurser till naturvård
  • Laddstolpar och biogaspumpar för fordon i alla kommundelar