Nils Carlsson Lundbäck

Styrelseledamot Telge Tillväxt, ledamot Arvodesnämnden, ersättare Kultur- och Fritidsnämnden

Nils Carlsson Lundbäcks hjärtefråga: Arbetsmarknadsfrågor och kulturfrågor.

Nils Carlsson Lundbäck

Mer om Nils Carlsson Lundbäck

Personligt

Bor i Södertälje sedan mitten av 80-talet.
Jag har de senaste cirka femton åren jobbat med arbetsmarknadsfrågor; i Södertälje, Sundbyberg och Stockholm- som projektledare och chef.
Har förra mandatperioden också haft ledande politiskt uppdrag (nämndordförande) inom området i Södertälje (Arbetslivsnämnden med ansvar för arbetmarknad och vuxnas lärande)
Nu jobbar jag med utvecklings- och kvalitetsfrågor på Arbetsmarknadsförvaltningen/Jobbtorg Stockholm i Stockholms Stad.
Jag har tidigare i livet ägnat mig professionellt åt kulturutövande på heltid under ganska många år (producent, pedagog och musikant) och spelar fortfarande ganska mycket på fritiden- fiol och en del andra instrument i lite olika konstellationer; keltiskt, amerikanskt, svenskt, klezmer mm.
Är också biodlare- i hemmaformat..

CV

 

Uppdrag

 1. Arvodesnämnden
  1. Nils Carlsson Lundbäck
  2. Patrik Waldenström
 2. Kultur- och fritidsnämnden
  1. Jonny El Zaouki
  2. Nils Carlsson Lundbäck
 3. Styrelsen Telge Tillväxt
  1. Nils Carlsson Lundbäck