Mer om Patrik Sandström

Patrik Sandström om politik

Mina politiska hjärtefrågor är:

 

Folkhälsa och hälsovård
Folkhälsa innebär för mig en samhällsplanering som stärker människors möjlighet att leva ett hälsosamt och lyckligt liv.

Hälsovård innebär för mig en vård som stärker människors hälsa på både kort och lång sikt.

 

Utbildning
Utbildning innebär för mig ett livslångt lärande.  Skolan och utbildningen ska ge varje människa möjligheten att bidra till det gemensamma samhället genom att bli skicklig i ett eller flera yrken. 

Utbildningen ska också sporra till:

  • bildning
  • kreativt skapande
  • livslångt lärande

vilket är stärkande för både individen, det gemensamma samtalet, samhälls- och demokratiutvecklingen.

 

Hållbar samhällsplanering
Hållbar samhällsplanering innebär för mig en planering som på kort och lång sikt är hållbar för både människa och miljö, dvs natur, djur och planet.

Det inbegriper både:

  • en hållbar stads- och regional planering,
  • en hållbar ekonomi och en social hållbarhet,
  • en teknisk hållbar utveckling och ett hållbart resursutnyttjande,

samt som jag skrev ovan en planering som stärker människors möjlighet att leva ett hälsosamt och lyckligt liv.

Därför bör det finnas ett brett spektrum av mål för samhällsutvecklingen, och likaså ett brett spektrum av uppföljning.

 

 

Personligt

Namn:  Patrik Sandström
Ålder:  48 år
Familj:  Sambo och två barn
Bor:  Lidingö, Stockholms län
Arbete:  Lärare i svenska och kommunikation på KTH och Folkuniversitetet. Journalist, formgivare och ledarskapsutvecklare i eget företag.
Intressen:  Min familj, politik och samhällsutveckling, naturupplevelser, musik, film, personlig- och andlig utveckling.

 

CV

Arbete
2012-  Lärare i kommunikation, KTH, Kungliga tekniska högskolan
2011-  Lärare i Svenska som främmande språk, Folkuniversitetet
2011-  Lärare i Svenska som främmande språk, KTH, Kungliga tekniska högskolan
2009-  Eget företag i journalistik, formgivning och ledarskapsutveckling.
1996-2009  Journalist, formgivare och redaktionssekreterare, Tidningen Accent
1995  Journalist och formgivare, Tidningen Företagaren
1991-94  Journalist, Lidingö Tidning
1988-90  Försäljare, brevbärare, fritidsledare, personlig assistent
1985-87  Banktjänsteman
1984  Militärtjänstgöring, vaktgruppchef
1983  Vårdbiträde, Enköpings Lasarett

 

Ideella uppdrag
2011-  sammankallande Miljöpartiet, Lidingö
2011-  regionombud i Stockholms län, för Miljöpartiet, Lidingö
2011-  ersättare för Miljöpartiet i kommunstyrelsen, Lidingö
2010-2011 ledamot för Miljöpartiet i Äldre- och Handikappnämnden, Lidingö
2005-  styrelseledamot i World Rainforest Organization, Skandinavien
1995-1999  ordförande i World Rainforest Organzation, Sverige

 

Utbildning
2005-2009  Personligt ledarskap, coaching och grupputveckling, Herkules utbildning
1996-2009  Grafisk formgivning, författarskola, journalistik, Tidningen Accent
1987/1989  Journalistik, Poppius Journalistskola
1988-1990  Försäljning, Esselte
1985-1987  Företagsekonomi, aktiehandel, penningplacering, kundservice, Nordbanken
1984  Ledarskap, gruppdynamik, hundförare, vapen, Försvaret Marinen
1980-1983  Ekonomisk linje, inriktning företagsekonomi och redovisning, Westerlundska gymnasiet, Enköping