Peter Johansson

Kommunfullmäktige

Bygg ut kollektivtrafiken. "Allt vi gör ska vara investeringar för framtiden. En viktig grundbult i grön stadsplanering är att bygga ut kollektivtrafiken och bygga bostäder runt den."
Peters hjärtefrågor

Hållbar stadsplanering.

Peter Johansson

Mer om Peter Johansson

Personligt

Ålder: 36
Bor: Snättringe
Yrke: Politisk sekreterare/Trädgårdsmästare