Mer om Peter Lustig

Peter Lustig om politik

Jag har arbetat med ekologisk produktion i över 25 år och jag brinner för riktig mat och förnyelsebar energiproduktion. Som nyinflyttad i Årjäng vill jag göra skillnad för framtiden.

Mina hjärtefrågor inför valet till Landstingsfullmäktige är:

Jag vill att vi ska känna oss trygga genom att vi inte utsätts för hälsovådliga kemikalier eller hormonstörande ämnen, vare sig vi är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus. Jag vill att andelen ekologisk mat från offentliga kök ska öka. Jag vill öka användningen av förnyelsebara energikällor och fortsätta med energieffektivisering.

Mina hjärtefrågor inför valet till kommunfullmäktige i Årjäng är:

Maten är viktig för oss alla och även hur den har producerats. I de kommunala köken vill vi ha bra mat som gör att människor, djur och natur mår bra. Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala. Vi måste börja här och nu.

Människans utsläpp av klimatgaser måste minska för att begränsa negativa effekter på vår civilisation. Här vill jag att Årjäng fattar beslut för en hållbar framtid.