Sara Vogel-Rödin

vice ordf Kulturutskott, ledamot Budgetutskott och ersättare Kommunfullmäktige

Saras hjärtefrågor

Levande landsbygd.

Demokrati / Jämställdhet.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Barn och unga vuxna.

Migration och allas lika rätt.

Sara Vogel-Rödin

Mer om Sara Vogel-Rödin

Sara Vogel-Rödin om politik

För att solidaritet är mitt ledord, vår miljö är vår framtid och att det är min medborgerliga plikt att försöka bidra till ett bättre samhälle under minst en mandatperiod.