Mikael Nilsson

Ledamot i Kommunfullmäktige i Åmåls kommun

Ersättare i Kommunstyrelsen

Ordförande i MP Åmål

Aktuella frågor för Mikael Nilsson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.