Stina Ståhl

Ordförande i Miljöpartiet Örebro

Stina är legitimerad psykolog och arbetar på Överviktsenheten inom Region Örebro län.

Stina Ståhl