Agneta Lutropp

Vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Aktuella frågor för Agneta Lutropp

Barnomsorg på obekväm arbetstid bör finnas i alla kommuner

Lag om lägsta bemanning löser krisen i äldrevården

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Agneta Lutropp

Aktuella frågor i region och kommun

Västmanland, 30 augusti 2022

Tillgänglig och jämställd vård

Västerås, 30 augusti 2022

Miljöpartiet om M och KD:s plattform

Västmanland, 18 augusti 2022

Oceankänslan – författarsamtal med Isabella Lövin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Agneta Lutropp

Nyckelperson/kansli Västerås

Andreas Porswald Anna ThunellKristofer ÅbergMalin EkstrandMarkus LindgrenMelvin PetersénRebecka Dejby Therese Rundgren