Agneta Lutropp

Vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Vice ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Aktuella frågor för Agneta Lutropp

Barnomsorg på obekväm arbetstid bör finnas i alla kommuner

Lag om lägsta bemanning löser krisen i äldrevården

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Agneta Lutropp

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.