Mer om Sven-Åke Carlén

Personligt

Hjärtefrågor:
Trafik och stadsplanering.

Om jag kommer in i fullmäktige vill jag jobba för:
Jag kommer att jobba för fler cykelvägar, bättre kollektivtrafik och ett hållbart byggande.

Därför gick jag med i Miljöpartiet:Att jag gick med i mp 1982 var framför allt att partiet var mest konsekvent för en snabb kärnkraftsavveckling.