Lova Necksten

Riksdagskandidat i Blekinge.

Riksdagskandidat i Blekinge.

Jag valde att börja engagera mig politiskt för snart tio år sedan för att jag kände en stark oro över vilken framtid mina och andras barn skulle växa upp i på grund av klimathotet men även utifrån en framväxande främlingsfientlighet och konservatism i samhället. Mitt politiska engagemang bygger på att jag vill jobba för ett mer humanistiskt, medmänskligt, jämställt och hållbart samhälle. För mig är det viktigaste att jobba för en långsiktig politik som skapar en bättre framtida värld både för oss och för kommande generationer.

I höstens val kandiderar jag till regionfullmäktige i Blekinge och jag kommer bland annat att prioritera arbetet med att:

💚 Sätta större fokus på klimat och miljö. Region Blekinge behöver ta på sig ledartröjan i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Hänsyn till klimatet ska tas i alla beslut som fattas.

💚 Ge primärvården mer resurser och ett större uppdrag. Fler kompetenser på vårdcentralerna och en ökad tillgänglighet ska ge alla tillgång till en god och nära vård som i god tid fångar upp patienternas behov. Samtidigt ska även ungdomsmottagningarna vara mer tillgängliga för alla unga.

💚 Kvinnohälsovården och förlossningsvården behöver också stärkas och ges mer resurser. Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning och ingen barnmorska ska behöva ha hand om mer än en födande kvinna åt gången.

💚 På varje vårdcentral ska det finnas tillgång till ett psykiatrisktteam för att snabbare kunna fånga upp de som lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa behöver tas på lika stort allvar som om du har brutit benet.

💚 Det ska vara enkelt att resa kollektivt oavsett var du bor. Vi vill se tätare turtrafik även på landsbygden och biljettpriser som är rimliga, med större rabatter för pensionärer och unga.

Jag kommer jobba för att driva en grönare regional politik och behöver din röst för att det ska bli möjligt 💚.

Aktuella frågor för Lova Necksten

PFAS-skandalen får inte ske igen – nu krävs en lex Kallinge

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Lova Necksten

Aktuella frågor i region och kommun

Ronneby, 16 maj 2019

Motion- Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer

Ronneby, 27 september 2018

Motion om amning i det offentliga rummet

Ronneby, 28 augusti 2018

Vi bjuder in till gratis biovisning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.