Thomas Dahlberg

Ledamot i Kommunfullmäktige och Kultur-och fritidsnämnden

Thomas Dahlberg Ledamot i kommunfullmäktige Östersund, ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Thomas hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Arbetstidsförkortning.

Thomas Dahlberg

Mer om Thomas Dahlberg

Thomas Dahlberg om politik

Mitt största och viktigaste politiska område är kulturfrågorna där jag vill verka särskilt för en mer tillgänglig kultur, inte enbart för besökaren utan speciellt för den egna ideella utövaren. Det måste vara enkelt att kunna engagera sig i en kulturyttring, det bidrar både till att stärka person och samhälle.

Det är hög tid för reformer på arbetsmarknaden, 6 timmars arbetsdag är ett första steg i att se till ett större välbefinnande, bättre hälsa, mindre stress och har mer tid över till familj och fritidsaktiveter.