Ulla Wihlman

Gruppledare i Sthlms äldrenämnd. PhD, MSc, vårdlärare, leg.sjukgymnast

Ullas hjärtefrågor

Hälsa äldre och omsorg.

Funktionshinder och tillgänglighet.

Samarbete och samverkan.

Hälsofrämjande och förebyggande vård.