Fler Familjecentraler i Östergötland!

Catarina Engström (MP) har lämnat in en motion om att inrätta fler familjecentraler i Östergötland.

Familjecentraler erbjuder en central plats där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst finns samlat, vilket underlättar för föräldrar att få stöd och tjänster för att ge sina barn en trygg och hälsosam uppväxtmiljö. Tidiga insatser och stöd till barn och föräldrar gynnar både individer och samhället. Familjecentraler hjälper till att minska riskfaktorer genom att stärka föräldraskapet med fokus på barnets rättigheter och lyhört föräldraskap.

– Trots tjugo familjecentraler i Östergötland, finns det brister i västra länsdelen, särskilt i Motala. Jag vill därför att regionen påskyndar etableringen av fler familjecentraler, att varje kommun bör ha minst en familjecentral, och att fler skapas i västra länsdelen, säger Catarina Engström (MP), ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Relaterade nyheter

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Örebro län, 19 november 2023

P4 Örebro: Jämn kamp i språkrörsvalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter