Jag vill ge vårdpersonal större inflytande över administrationen

Margareta Fransson (MP), gruppledare

I onsdags, på Regionstyrelsens sammanträde la, Margareta Fransson (MP), följande nämndinitiativ om administrativ prövningsrätt:

Från hälso- och sjukvården har medarbetare sedan länge påtalat hur ett stort antal arbetsuppgifter ses som onödiga och hur dessa arbetsuppgifter utgör ett hinder för såväl patientmötet som chefskapet. Att redan arbetsbelastade yrkesroller tyngs av onödiga arbetsuppgifter upplevs som frustrerande och bidrar till bristande arbetsmiljötillfredsställelse.

I boken Papper, pengar & patienter (2021) kan vi läsa att medarbetare inom hälso- och sjukvården ägnar allt mindre tid åt patienterna och allt mer tid åt systemen. Detta leder till att vi får ut mindre vård för de pengar som satsas då pengarna går åt till administrativt arbete.

Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver utrymme att arbeta med patienterna och cheferna för att utöva sitt chefskap som de anställts för.

För att få bort uppgifter som ses som obefogade vill vi införa en så kallade administrativ prövningsrätt enligt modell från region Västra Götaland. Prövningsrätten innebär att medarbetare ska kunna ifrågasätta onödig och omständligt administration som gör arbetet omständligt och ineffektivt. Syftet är att onödig byråkrati eller tyngande rutiner ska förenklas eller tas bort. Om medarbetare upplever att administrativa uppgifter eller rutiner inte fyller någon funktion ska regionen ha skyldighet att göra en omprövning för att antingen ändra eller ta bort arbetsuppgiften helt.

Miljöpartiet yrkar därför:

Att                            regionstyrelsen ger regiondirektör i uppdrag att utveckla riktlinjer för administrativ prövningsrätt som innebär att medarbetare direkt kan rapportera onödig administration till regionen

Att                            regionstyrelsen ger regiondirektör i uppdrag att ta fram en metod som gör att regionen effektivt kan ta hand om de inrapporterade synpunkterna och åstadkomma reella förbättringar i de administrativa rutinerna

Att                            arbetet följs regelbundet av regionstyrelsen

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter