Funktionsrätt

Uppväxtmiljöpartiet

Barns möjlighet till en aktiv fritid ökar både välbefinnandet, förbättrar hälsa och utvecklar såväl fysiska som sociala förmågor.

Föreningslivet i kommunen ska stärkas och barn och ungas möjligheter att ta del av idrotts- och föreningsverksamheter ska stimuleras. Idag har barn och unga som lever med funktionsnedsättningars mycket sämre möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter. Något som ger dem sämre förutsättningar senare i livet.

Miljöpartiet vill se en särskild satsning för att öka andelen barn och unga med funktionsnedsättning som tar del av idrotts- och fritidsaktiviteter.

Vi vill

  • öka tillgängligheten till kommunens bibliotek.
  • genomföra en översyn av stöden till olika idrotter.
  • genomföra en särskild satsning för att förbättra möjligheten för barn och unga med funktionsnedsättningar att delta i fritidsaktiviteter.
  • bevara och utveckla kulturskolan.

Nyheter på Funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter