Samhället ska vara tillgängligt för alla

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

 

Miljöpartiet vill

  • att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förtydligas och statligt huvudmannaskap införs i den personliga assistansen så att människor får det  stöd de behöver och har rätt till.
  • att hela samhället blir tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation,
  • förbättra stödet för personer med funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser oavsett var du bor i landet
  • stärka och utveckla läsa-skriva-räkna-garantin för att fler barn med funktionsnedsättning ska få insatser i tid
  • motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden
  • motverka funkofobi i samhället
  • ha hjälpmedel inom högkostnadsskyddet

Välfungerande LSS

Ingen människa ska behöva hamna i en situation där man inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS-lagstiftningen ska förtydligas så att människor får det stöd de behöver och har rätt till, vilket var syftet med LSS från början.

Ett mer tillgängligt Sverige

Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara utformat för de som utgör normen. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funktionshindersrörelse varit pådrivande för att bristande tillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i arbetet med att göra Sverige tillgängligt i praktiken.

Bättre ekonomiskt stöd

Miljöpartiet vill förbättra situationen för den med funktionsnedsättning som har det tufft ekonomiskt. Den som saknar arbetsförmåga ska ändå få ett ekonomiskt stöd som går att leva på.

Bättre tillgänglighet på arbetsmarknaden

Alla förtjänar att delta fullt ut samhället, då är jobb en viktig del. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsnedsättning kan få ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen förmåga.

Vi vill även förbättra förutsättningarna för sociala företag. Det ska bli lättare och gå snabbare att få de hjälpmedel som behövs i arbetet. Arbetsgivare ska kunna vara säkra på att kunna få bra stöd vid behov.

Motverka funkofobi i samhället

Funkofobi kan till exempel innebära negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer med funktionsnedsättning. Miljöpartiet vill ta fram mer kunskap och sprida kunskap om fenomenet i samhället. Vi vill också att Sverige ska ta fram en  nationell plan mot funkofobi.

Lika rätt i EU

Miljöpartiet jobbar för att det antidiskrimineringsdirektiv som tidigare stoppats äntligen kommer på plats i EU och att direktivet om tillgänglighet stärks. Vi vill också:

  • att en EU-strategi för att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska få genomslag i unionen.
  • att stater som vägrar följa gemensamma principer om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Nyheter på Funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter