Samhället ska vara tillgängligt för alla

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.

 

Miljöpartiet vill

  • Att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förtydligas och statligt huvudmannaskap införs i den personliga assistansen så att människor får det  stöd de behöver och har rätt till.
  • Att hela samhället blir tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation.
  • Förbättra stödet för personer med funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser oavsett var du bor i landet.
  • Stärka och utveckla läsa-skriva-räkna-garantin för att fler barn med funktionsnedsättning ska få insatser i tid.
  • Möjliggöra för studenter som p.g.a. funktionsnedsättning, sjukdom eller personlig omständighet ej haft möjlighet att fullgöra sina studier i skola och gymnasium att studera på Komvux och vid behov även läsa om Komvuxkurser.
  • Motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
  • Motverka funkofobi i samhället.
  • Ha hjälpmedel inom högkostnadsskyddet.

Nyheter på Funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter