Våra frågor A-Ö i Östra Göinge

Våra frågor A-Ö

Här hittar du svar på vanliga frågor om vår politik i vår del av landet. Skulle du inte hitta svaret är du välkommen att kontakta oss.

Miljö och Klimat

  • Kommunen ska inrikta sig på en miljömässig hållbar verksamhet i alla led från giftfri miljö i förskola, minska matsvinnet i skolbespisningen, gynna ett kollektivt resande till och från arbetet som att se över kommunens egen energianvändning.
  • Kommunen bör ha en energirådgivare som hjälper företag, fastighetsägare och organisationer med att utveckla egen elproduktion. Genom att skapa en paraplyorganisation för kommunala bolag kan kommunens satsning på fossilfri produktion underlättas.
  • Vi vill skapa en biologiskt artrik utemiljö, som gynnar pollinerande insekter både i centrala delar som ytterområden.
  • Framtiden låter sig inte vänta. Vi måste alla ställa om till det hållbara samhället. Den kommunala verksamheten bör gå före i denna omställning.

Levande landsbygd

  • Den kommunala servicen måste nå ut i kommunens olika delar. Kommunikation som fiber, kollektivtrafik och cykelvägar som binder samman orterna ger förutsättningar för att kunna bo och leva i hela kommunen. Barnfamiljer ska ha nära till skola och barnomsorg.
  • Klimatet är mänsklighetens största utmaning. Vi kan få fler i arbete genom klimatsmarta näringar. Närproducerat och cirkulär ekonomi gynnar den lokala arbetsmarknaden.
  • Vi vill att fler ska söka sig till vår kommun. När vi bygger de nya bostäderna ska de byggas med träkonstruktioner, och därmed minska klimatpåverkan. Det behövs en blandad bebyggelse som är intressant för både unga och äldre.

Hållbart samhälle

  • Strävan efter ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet bör vara grunden i kommunens planering och budget. Här är kommunens ekonomiska balans avgörande för att undvika höga kostnader i den kommunala verksamheten.
  • Individens behov är mycket viktiga. Att må bra och trivas som äldre är en del i livskvaliteten. Skola är mer än klassundervisning. Varje elev måste bli sedd utifrån sina förutsättningar.
  • Vi vill gynna de ideella krafterna inom idrott och annan ungdomsverksamhet, samt kommunens egna fritidsgårdar. Viktigt är att bygga en värdegrund som inkluderar och där alla kan känna sig välkomna oavsett prestationsförmåga.