Piteå

Att ta ansvar för miljön till förmån för kommande generationer ser miljöpartiet som en av politikens viktigaste uppgifter. Genom lokala politiska beslut kan vi göra mycket för att ställa om mot en grönare framtid som sträcker sig längre än kommande valperiod.

Du når oss på facebook eller

Mats Dahlberg mobil: 070 398 60 55

 

Våra prioriteringar

Miljö och klimat.

Att ta ansvar för miljön till förmån för kommande generationer ser miljöpartiet som en av politikens viktigaste uppgifter. Genom lokala politiska beslut kan vi göra mycket för att ställa om mot en grönare framtid som sträcker sig längre än kommande valperiod. Vi vill modernisera Piteå och tillsammans med andra jobba för ett hållbart samhälle med hög livskvalitet, där vi tar ansvar för kommande generationers rätt till rent vatten och oförstörd natur.

Skola och unga.

Det är för barnen och kommande generationer som gröna visioner och konkreta politiska beslut behövs som mest. Vi vill prioritera ungas hälsa och skolgång genom att anställa fler vuxna stödpersoner i skolan och verka för fler mötesplatser och fritidsaktiviteter. Miljöer där unga vistas ska vara kreativa, giftfria och naturliga. Maten som serveras i skolan ska vara fri från antibiotika, vara av god kvalitet och helst närproducerad och ekologisk. Miljöpartiet vill att alla skolbarn tryggt ska kunna gå, cykla eller åka buss till skolan eller på fritiden.

Omsorg.

Den demografiska utvecklingen i Piteå medför att vi blir allt äldre medborgare. För att klara välfärden behöver vi bli fler Pitebor som betalar skatt och fler som vill och kan jobba i välfärdssektorn. Detta ställer stora krav på solidaritet mellan generationerna och kommer att kräva nya satsningar, inte minst för att få fler personer att vilja arbeta inom omsorgen.

Företagande.

Piteå behöver skapa ett gynnsamt företagsklimat där fler vill verka och utveckla sina idéer. Vi vill att Piteå ska växa. I vårt Piteå räknas varje by lika mycket som centralorten, nya Pitebor välkomnas oavsett om du flyttar hit för arbete eller för att du tvingats fly. I vår kommun ska alla trivas och ges förutsättningar att utvecklas och delta i samhälls- och kulturlivet.

Miljöpartiet Piteå

Kontakt