Gilftfri förskola och skola

Vi vill att Säffles yngsta invånare ska slippa exponeras för giftiga kemikalier. Varje dag kommer vi i kontakt med produkter som innehåller hormonstörande ämnen. Dessa finns i plastleksaker, möbler, rengöringsmedel o.s.v. och utsöndras kontinuerligt. Användning av alla tusentals kemiska ämnen har negativa effekter på såväl hälsa som på miljön.

Barn är särskilt utsatta och känsliga för kemikalier då de kan rubba hormonstyrda processer i kroppen. Upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet samt ge upphov till allergi, astma, autism, övervikt och diabetes. Vi är glada över att  våra motion bifölls och att kommunen har gjort en inventering av förskolor men det finns mer att göra! rensa bort giftiga plastgolv, leksaker, köksredskap och övriga kemikaliekällor från förskolor och skolor samt undviker att använda plastmattor och andra giftiga produkter vid renovering av de lokaler barnen vistas i. Det är även viktigt att ta fram informationsmaterial för att hjälpa föräldrar att göra barnens hemmiljö hälsosammare.

Miljöpartiet de gröna i Säffle har lagt en motion i frågan som bifölls och kan läsas här.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland En giftfri miljö

Du ska kunna känna dig trygg för att du inte utsätts för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att regionen i sin upphandling ställer tydliga krav på innehållsdeklaration av de varor som köps in så att farliga kemikalier kan undvikas,
  • att regionens arbete med kartläggning och utfasning av riskabla kemikalier fortsätts,
  • att handlingsplanen för minskad negativ miljöpåverkan från läkemedelsanvändning genomförs och vidareutvecklas,
  • att kemikalieproblematiken tas upp som en utmaning inom Nya Perspektiv.

Läs mer

För allas vår hälsas skull

Antalet olika kemikalier i miljön och i våra kroppar ökar mer och mer. Överallt i vår vardag kommer vi i kontakt med skadliga ämnen – i maten, i våra byggnader, i elektronik, kläder, leksaker, hygienvaror, och så vidare. Särskilt känsliga är de yngsta. För många ämnen vet man inte vilka effekter de har. Och nya ämnen tillkommer hela tiden och släpps ut på marknaden utan tillräcklig kontroll.

Vi jobbar för att du ska slippa utsättas för hälsovådliga kemikalier, vare sig du är hemma, på jobbet, i skolan eller på sjukhus. Hormonstörande ämnen ska inte finnas i miljöer där barn och unga vistas. Fisken i våra sjöar ska vara hälsosam att äta, även för den som är gravid eller ammar och för barnet.

I Värmland finns mycket kunnande kring olika delar av kemikalieproblematiken, bland annat inom landstinget, vid Karlstads universitet och hos kommunerna. Vi vill öka samverkan, så att kunskaper sprids och tas tillvara i arbetet med att fasa ut riskabla kemikalier. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: