En giftfri vardag

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Kemikalier kan vara skadliga och finns exempelvis i kläder, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Miljöpartiet vill

 • satsa mer på att byta ut farliga kemikalier mot bättre alternativ
 • skärpa reglerna så att farliga ämnen, som PFAS, fasas ut och inte hamnar i vår vardag
 • höja skatten på skadliga bekämpningsmedel
 • förhindra spridning av mikroplaster
 • skapa en cirkulär samhällsekonomi där giftfrihet är en utgångspunkt.

En giftfri vardag

Farliga ämnen finns överallt omkring oss. I kläder, leksaker, livsmedelsförpackningar, hygienprodukter, elektronik, möbler och byggmaterial.

De kan vara hormonstörande, påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet, de kan skada våra gener, vara cancerframkallande, orsaka skador på inre organ, och framkalla allergier. En grupp ämnen – PFAS – har kallats vår tids värsta miljögift, och finns i blodet hos oss alla, de har till och med hittats i isbjörnarna i Arktis. Miljöpartiets mål är att alla farliga kemikalier ska fasas ut.

Det borde vara en självklarhet att alla ska kunna känna sig trygga med att barnens leksaker, vattnet vi dricker och alla produkter vi omger oss med är fria från farliga kemikalier. Alla har rätt till en giftfri vardag.

Giftfria kretslopp är nödvändigt för att kunna skapa en cirkulär ekonomi där produkter och varor återvinns och återanvänds.

De farliga ämnena måste ersättas av bättre alternativ. Allra bäst är när ämnen regleras i grupp i stället för ett och ett. Det måste till ny lagstiftning för att hantera blandningar av kemikalier, cocktaileffekten.

Gifter i maten

I hela världen ökar användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Inom EU har användningen minskat, men en stor del av maten vi äter importeras kommer från länder utanför EU.

Syntetiska bekämpningsmedel kan orsaka skador både för människor och i miljön, särskild utsatta är barn och gravida. Även i låga doser kan de orsaka stora skador på våra livsviktiga pollinatörer som bin och humlor, och på mångfalden av insekter. Färre insekter innebär mindre mat för fåglar och andra djur, och balansen i naturen rubbas.

Miljöpartiet driver på inom EU för mer hållbara jordbruksmetoder och en högre andel ekologiskt jordbruk. Inom ekologiskt jordbruk används inte syntetiska bekämpningsmedel.

Läs mer: Mat och jordbruk

Miljöpartiet regerar

I regering har vi gjort framsteg för allas rätt till en giftfri vardag, genom att bland annat:

 • kemikaliepolitiken har förstärkts med ett särskilt centrum som ska arbeta för att farliga kemikalier i produkter ska ersättas med mindre farliga,
 • tagit initiativet till ett internationellt samarbete för ett skarpt globalt kemikalieavtal,
  tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag med en mängd åtgärder för att minska människors exponering för farliga ämnen, däribland ett åtgärdsprogram mot  giftiga och svårnedbrytbara ämnen såsom PFAS som ett särskilt prioriterat område.
 • ett nationellt förbud mot PFAS-ämnen i material som kommer i kontakt med livsmedel är på väg att införas
 • stoppat växtskyddsmedel på bland annat skolgårdar, lekplatser och i parker för att skydda hälsa och miljö
 • storsatsat på havsmiljön, inkl. insatser mot plast och kemikalier,
 • förbjudit flera farliga ämnen i textilier, och fortsatt arbetet med att minska hälso- och miljöpåverkan från textilier tillsammans med berörda myndigheter.
 • förbjudit användning av bekämpningsmedel som är skadliga för pollinatörer.
 • stärkt miljöövervakningen för farliga kemikalier, bland annat för att kartlägga svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i miljön, exempelvis i dricksvattentäkter
 • kartlagt förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU, med fokus på farliga ämnen i konsumentprodukter i människors vardag
 • tagit fram en strategi och en handlingsplan för en övergång till en cirkulär ekonomi, där giftfrihet är en av utgångspunkterna
 • satsat på utvecklad tillsyn hos myndigheterna som ett led i att åstadkomma giftfritt från början – det vill säga redan på design- och i produktionsledet
 • framgångsrikt drivit på inom EU för åtgärder för läkemedel i miljön; för en handlingsplan för PFAS; för att stärka arbetet med hormonstörande ämnen och för att farliga kemikalier ska hanteras gruppvis, vilket är viktigt för en mer effektiv och heltäckande lagstiftning
 • Sverige har också tillsammans med Tyskland tagit fram ett förslag till hur PFAS kan minskas inom ramen för EU:s kemikalielagstiftning.
 • inom EU driver Sverige på för att så kallade produktpass för bättre kunskap om produkters innehåll, urspung och miljöpåverkan, ska införas
 • Sverige är nu drivande för att åstadkomma en global överenskommelse om plast som ska minska och förebygga utsläpp av plastavfall och mikroplast i haven

Fördjupning i ämnet Kemikalier

Nyheter på Kemikalier

Rekordstora budgetsatsningar på miljö och klimat

Nu har Sverige en handlingsplan för cirkulär ekonomi

Bolund: Barn ska inte skadas och dö i modeindustrins namn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter