En giftfri vardag

Spridningen av skadliga kemikalier i miljön är en av vår tids stora ödesfrågor. I dag finns hundratusentals industrikemikalier, produktionen av nya kemikalier har ökat 50 gånger om de senaste 70 åren, och prognosen är en tredubbling de kommande 30 åren. Forskningen slår fast att de planetära gränserna för kemikaliebelastning på miljön är överskridna. Situationen är på många sätt akut.

Miljöpartiet vill

  • Reformera och skärpa EU:s gemensamma kemikaliepolitik.
  • Omgående förbjuda alla PFAS-ämnen som grupp, och få till fler gruppvisa förbud på EU-nivå
    kraftfullt satsa på att byta ut farliga kemikalier mot bättre alternativ och fasa ut giftiga ämnen.
  • Omgående, speciellt i produkter för barn.
  • Höja skatten på skadliga bekämpningsmedel.
  • Förhindra spridning av mikroplaster.
  • Skapa en cirkulär samhällsekonomi där giftfrihet är en utgångspunkt.

Nyheter på Kemikalier

Rekordstora budgetsatsningar på miljö och klimat

Nu har Sverige en handlingsplan för cirkulär ekonomi

Bolund: Barn ska inte skadas och dö i modeindustrins namn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter