En giftfri vardag

Vi drabbas alla av de skadliga ämnen som finns i våra kläder, vår mat och vår miljö. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla ska få en giftfri vardag.

Miljöpartiet vill

  • satsa mer på att byta ut farliga kemikalier mot bättre alternativ
  • skärpa reglerna så att farliga ämnen, som PFAS, fasas ut och inte hamnar i vår vardag
  • höja skatten på skadliga bekämpningsmedel
  • förhindra spridning av mikroplaster
  • skapa en cirkulär samhällsekonomi där giftfrihet är en utgångspunkt.
  • fasa ut giftiga ämnen omgående, speciellt från produkter för barn.

En giftfri vardag

Farliga ämnen finns överallt omkring oss. I kläder, leksaker, livsmedelsförpackningar, hygienprodukter, elektronik, möbler och byggmaterial.

De kan vara hormonstörande, påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet, de kan skada våra gener, vara cancerframkallande, orsaka skador på inre organ, och framkalla allergier. En grupp ämnen – PFAS – har kallats vår tids värsta miljögift, och finns i blodet hos oss alla, de har till och med hittats i isbjörnarna i Arktis. Miljöpartiets mål är att alla farliga kemikalier ska fasas ut.

Det borde vara en självklarhet att alla ska kunna känna sig trygga med att barnens leksaker, vattnet vi dricker och alla produkter vi omger oss med är fria från farliga kemikalier. Alla har rätt till en giftfri vardag.

Giftfria kretslopp är nödvändigt för att kunna skapa en cirkulär ekonomi där produkter och varor återvinns och återanvänds.

De farliga ämnena måste ersättas av bättre alternativ. Allra bäst är när ämnen regleras i grupp i stället för ett och ett. Det måste till ny lagstiftning för att hantera blandningar av kemikalier, cocktaileffekten.

Gifter i maten

I hela världen ökar användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Inom EU har användningen minskat, men en stor del av maten vi äter importeras kommer från länder utanför EU.

Syntetiska bekämpningsmedel kan orsaka skador både för människor och i miljön, särskild utsatta är barn och gravida. Även i låga doser kan de orsaka stora skador på våra livsviktiga pollinatörer som bin och humlor, och på mångfalden av insekter. Färre insekter innebär mindre mat för fåglar och andra djur, och balansen i naturen rubbas.

Miljöpartiet driver på inom EU för mer hållbara jordbruksmetoder och en högre andel ekologiskt jordbruk. Inom ekologiskt jordbruk används inte syntetiska bekämpningsmedel.

Läs mer: Mat och jordbruk

 

Fördjupning

Nyheter på Kemikalier

Rekordstora budgetsatsningar på miljö och klimat

Nu har Sverige en handlingsplan för cirkulär ekonomi

Bolund: Barn ska inte skadas och dö i modeindustrins namn

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter