Förbättra skolan

Resultaten i skolorna i Säffle behöver förbättras när det gäller högstadiet och gymnasiet. Grundläggande är en bra skola med ändamålsriktiga lokaler, kompetent personal och ökad kvalitet.

Därför behövs mer resurser till skolan. Vi vill också satsa på kompetensutveckling i jämställdhet och genuspedagogik där forskning visar att detta ökar medvetenheten, och därmed betygen. Forskning visar även att mer idrott i skolan ökar inlärningsförmågan och på så sätt förbättrar betygen, speciellt för pojkar. Det är också viktigt att alla elever får sina behov tillfredsställda. En annan viktig fråga är att satsa mer resurser på ekologisk och närodlad mat och verka för en giftfri skola och förskola.

Här finns mer information om vad Miljöpartiet vill förbättra i skolan!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: