Trafikplanering för en grönare framtid

Salems kommun växer och trycket på infartsparkeringen växer. Då måste man vara både djärv och listig...

Nu krävs djärva grepp i trafikplaneringen!

Kommunstyrelsen i Salem har i dagarna tagit ställning till ett förslag till ännu en utbyggnad av infartsparkeringen i Rönninge. Miljöpartiet anser inte det är rimligt att satsa alla pengar på mer parkering. Vi måste av miljö- och klimatskäl göra allt för att minska det ineffektiva bilåkandet, utan att minska människornas rörlighet. Det är nu hög tid dags att lyfta blicken och se de hållbara alternativen till biltrafiken. Finns det då sådana? Ja, det finns ett antal förslag som skulle minska trycket på infartsparkeringen idag:

  • Ta betalt för de nya, närmaste delarna av infartsparkeringen och se till att det kommer upp laddstolpar där
  • Organisera samåkning inom Rönninge och mellan Salem och de stora arbetsplatserna runtomkring
  • Öka trycket på SL för utbyggd busstrafik i Rönninge
  • Starta bilpool i kommunen
  • Satsa hårt på utbyggnad av cykelvägar som verkligen möjliggör arbetspendling till Södertälje och Tumba

För framtiden:

  • Minska p-normen i kommande Rönninge C
  • Planera för bilpool i kommande Rönninge C
  • Sälj eller hyr ut lägenheter i  Rönninge C med reducerat pris om man avstår från bil

OK, men det kostar ju pengar? Ja, men inlösen av mark för parkeringen bredvid Folkets Hus kostar pengar. Gör vi inget annat åt saken kommer det dessutom att kräva parkeringshus, som kostar något mellan 10 och 20 milj kr. De pengarna kan användas för att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Problemet är att det inte tas tag i de alternativa, kompletterande lösningarna. Därför kräver Miljöpartiet att kommunen seriöst utreder dem snarast, så att vi kan undvika att förbygga oss på parkeringar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: