MP-motion om klimatplan återremitterad av kommunfullmäktige

MP-motion om klimatplan återremitterad av kommunfullmäktige

Återremissen stöddes av MP, RöP, S och V.
Torsdagens möte i kommunfullmäktige behandlade många viktiga frågor. Bland annat beslutade mötet att anta en vattenplan för kommunen, vilket applåderades av Mats Nittve (MP). Väl så viktig ur miljösynpunkt och i ett långsiktigt perspektiv var behandlingen av MP:s motion om en klimatplan. Anne Henningsson (MP) presenterade bakgrunden till motionen (lyssna från1:47 i webbsändningen från mötet). Alliansens företrädare hävdade att planer på detta område bara kunde bli hyllvärmare utan värde. Nej, då var det bättre att "bara göra" de åtgärder som en klimatplan skulle kunna tänkas föreslå. Lennart Kalderén kallar i sin blogg oss för "självrättfärdiga", vilket inte är lätt förstå. Självrättfärdig är väl den som betraktar sig utan skuld och ansvar för sakernas tillstånd. Ingenting i Anne Henningssons framställan ger någon grund för en sådan kritik, det går lätt att kolla i webbsändningen. Tvärtom framhöll hon allas vårt ansvar för utvecklingen. Att hon lägger motionen är ju i sig ett bevis för att hon tror och hoppas att majoriteten kan komma till sans och lyssna till argumenten, som ju faktiskt är tunga.

Frågan som alliansen måste besvara är: Hur kan man, utan ett systematiskt och långsiktigt arbete, vaska fram de åtgärder som "ska göras"? Om man tror att det räcker med laddstolpar och solpaneler har man inte insett frågans omfattning, vilket för övrigt Maria Trapp (RöP) övertygande visade i sitt inlägg. Klimatplanen behövs för att identifiera och prioritera möjliga klimatsatsningar, så enkelt är det.

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter