Nu formeras styrkorna i striden om Rönninge C

Obetingat för är FP, Kd, M och S. Obetingat emot är Rönningepartiet. Mittimellan står C och MP...

I fokus för kritiken står det så kallade "Torghuset", i programskedet kallat "Dragspelshuset". Kritiken innehåller följande

- att torget kommer att ligga i skugga under vinterhalvåret. Även med bara 4 våningar kommer huset att bli högre än Näckroshuset (Bamsehuset)
- att huset kommer att skymma vyn över stationssamhället och dela av det på mitten genom att vända en uttalad baksida mot Centralvägen
- att huset ligger för nära järnvägen. Enligt trafikverket fattas det 4 meter för att placeringen ska vara acceptabel
- att huset i sin utformning inte anpassar sig till varken Centralhuset (Nära Ting) eller det så kallade Näckroshuset.
- att fasaden är lång och obruten, särskilt avseende taklinjen, dvs långt ifrån småskalig

Miljöpartiet har tillsammans med Centern försökt rädda vad som räddas kan av det liggande förslaget. Men med de nya fakta som finns om Torghuset kan slutsatsen bara bli en:  Bygg inte detta hus!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: